مجموع سیستم های پردازش inc 2503 کنزینگتون ave

daigarm استفاده آسیاب توپ برای کاهش SIZ

آسیاب های ترکیبی , رسانه های آسیاب برای آسیاب های توپ و استفاده می کل برای پردازش پرس و جو .